Evästeilmoitus

Tietoa evästeistä

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Miten evästeitä käytetään?

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

  • Google Analytics

  • Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -verkkopalvelua, jonka avulla seurataan mm. sivuston kävijämääriä ja miltä sivustolta vierailijat tulevat tälle sivustolle.

Katso kuinka dataa käytetään ja kuinka voit poistaa evästeet.

 

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen eri selaimissa

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nousunen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.2.2020

 

1. Rekisterinpitäjä

Emilia Alariesto tmi.

045 228 5361

nousunennet(at)gmail.com

Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emilia Alariesto

nousunennet(at)gmail.com

0452285361

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen Emilia Alariesto Tmi. Asiakasrekisteri

Sisältää kaikki toiminemen alla olevat asiakkaat, myös EADesign rekisteri.

Yhdistetty asiakasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on pitää yllä asiakassuhteita ja markkinoida palveluja mahdollisesti uudelleen.
 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön ja yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, Y-Tunnus, laskutusosoite.

 

Pidämme erikseen markkinoinnin rekisteriä, jossa kaikki tiedot ovat anonyymit. Keräämme facebookin, instagramin ja nettisivujen käyttötietoja, joita käytämme kohdistaaksemme mainoksia. Emme säilytä näitä tietoja erillisellä dokumentilla, vaan googlepalveluiden ohjelmissa salasanojen takana. Keräämämme tiedot ovat dataa käyttäjistä, jotka vierailevat sivustolla nousunen.net sekä sen sosiaalisen median kanavat, Emilia Alarieston muut sosiaalisen median palvelut, kuten Emilia Alariesto Suunnittelu EADSuunnittelu tai EADesign.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme kaikkia asiakastietoja kunnioittaen, emmekä koskaan myy tai jaa niitä eteenpäin ilman erillistä lupaa asiakkaalta.  

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki asiakastiedot on suojattua sisältöä ja löytyvät vähintään yhden, tai useamman salasanan takaa. Säilytämme asiakastietoja mm. puhelimella, tietokoneella ja sähköpöstissa.

Lisäksi löytyy Valokuvat, joita olen kuvannut ihmisistä. Nämä säilytetään kovalevyllä, joita ei ole suojattu erikseen.  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

logo_ilman_tekstia.png
logo_ea.png

Olemme samaa yritysperhettä.

Emilia Alariesto

045 228 5361

Y-TUNNUS 2872151-2

Toimialue Helsinki

  • Facebook
  • Instagram

©2020 Emilia Alariesto nousunen.net